POGOJI PRIJAVE NA E-NOVICE


Ne e-novice ponudnika družbe DigiFot d.o.o. se lahko prijavijo fizične osebe, ki želijo prejemati e-novice iz prodajnega programa družbe DigiFot d.o.o.. Uporabnik odda prijavo na prejemanje e-novic na spletni strani družbe DigiFot d.o.o. www.digifot.com.

Družba DigiFot d.o.o., Industrijska ulica 2, 9220 LENDAVA, spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z obrazcem za prijavo na spletnem mestu, varovala skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter s Politiko zasebnosti družbe.

Ob prijavi na e-novice uporabnik vpiše svoj elektronski naslov.

Uporabnik, ki se je prijavil na e-novice :
  •  pred samo prijavo poda soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov ter je seznanjen s politiko zasebnosti in splošnimi pogoji poslovanja družbe;
  •  dovoljuje ponudniku, da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje uporabnikove podatke v svojih zbirkah kontaktov (bazah oz. evidencah) ter druge podatke o uporabniku e-novic, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
  •  je seznanjen, da lahko kadar koli zahteva, da ponudnik preneha uporabljati osebne podatke za neposredno trženje produktov (ki so v soglasju točno navedeni) iz prodajnega programa ponudnika in pošiljanje informacijskih gradiv.
S prijavo na e-novice se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji ter politiko zasebnosti.
Namen zbiranja in hranjenja podatkov namenjenih za e-novice
Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so pošiljanje ponudb, novosti reklamnega gradiva, ter obveščanje o aktivnostih, akcijah ponudbi vse iz prodajnega programa ponudnika.
Osebne podatke hranimo v računalniški obliki, ki so varno shranjene in zaščitene v šifrirani obliki (geslo) vse do posameznikovega preklica. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Odjava od e-novic
Uporabnik se lahko odjavi od prejemanja e-novic kadarkoli.
Uporabnik lahko prekliče svojo prijavo v bazo tako, da v prejetem sporočilu z e-novicami klikne povezavo za odjavo od prejemanja e-novic. Uporabnik lahko odjavo e-novic in izbris kontakta zahteva z zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@digifot.com ali pa klikne »odjava« v že prejetih e-novicah ponudnika.
Po dokončni potrditvi odjave uporabnika bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse podatke uporabnika ter jih še eno leto hranili v posebni bazi odjav od prejemanja e-novic, in sicer zaradi zagotovitve pravic in obveznosti iz Splošne Uredb GDPR.